неділя, 22 травня 2016 р.

10
Тема 3. Вода
     Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.
     Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
     Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.
     Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.
     Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.
Учень:
   називає склад молекули води;
   наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ;
   описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;
   розрізняє розчинник і розчинену речовину;
   обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;
   складає рівняння реакцій води з   кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;  
   обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;
   виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;
   розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;
   оцінює роль води  в життєдіяльності організмів;
   висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;
   використовує набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля.

Розрахункові задачі:
3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
Демонстрації:
16. Виготовлення розчинів.
17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  
18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  
Лабораторні досліди:
5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.
6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.
Домашній експеримент:
4. Виготовлення водного розчину кухонної солі.
5. Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру

Немає коментарів:

Дописати коментар