Повторення


 Визначити валентність.
Алгоритм визначення валентності

Послідовність дій
Приклади
1.  Установіть значення валентності одного з елементів.
N2O5
Валентність О = II
2.  Записати її значення над символом елемента, валентність другого елемента позначити  х.
                                    х  II
N2O5
3.  Записати рівняння за правилом: число атомів першого елемента помножити на його валентність = число атомів другого елемента помножити на його валентність. Рівняння розв’язати відносно х.


х∙2 = 2∙5
х = 5
4. Записати значення х (валентність) над символом відповідного елемента.
                                    V  II
N2O5  
1.Яку валентність проявляють: 
1) Сульфур у сполуці SO3
2) Купрум у сполуці Сu2O;  
3) Карбон у сполуці CO2
4) Ферум у сполуці FeO;  
5) Фосфор у сполуці  P2O5?
Розставити коєфіцієнти.
 1. 1.P + O2 =P2O3
 2. 2.Li + N2 = Li3N
 3. 3.Zn +HCl = ZnCl2 +H2
 4. 4.Fe(OH)+ HCl = FeCl3 +H2O
 5. 5.BaCl2 + Al2(SO4)3 = AlCl3 +BaSO4.
 6.  
 7. Перевірка


 1. 1.4P + 3O2 =2P2O3
 2. 2.6Li + N2 = 2Li3N
 3. 3.Zn +2HCl = ZnCl2 +H2
 4. 4.Fe(OH)+ 3HCl = FeCl3 +3H2O
 5. 5.3BaCl2 + Al2(SO4)3 = 2AlCl3 +3BaSO4.

Розв*язати задачі

 1.  Визначте  масові частки елементів:

 2. а)CuCl2
  в)SO2
 3. б)K2O


Немає коментарів:

Дописати коментар