середа, 14 квітня 2021 р.

Домашнє завдання 15.04.21

Пройди тест Розрахувати свої добові потреби в питній воді та водний слід. результати оформити в своєму зошиті на джамборд.
.

вівторок, 7 квітня 2020 р.

Контрольне тестування

(тест активується по команді вчителя)

7А Підсумкове контрольне тестування.
7В Підсумкове контрольне тестування.

Домашні завдання

При вході з мобільного телефона вмикаємо веб-версію. 
На вкладках вгорі конспекти лекцій для опрацювання по ним пишемо конспекти. 
Відео експериментів оформлюємо як лабораторні досліди.
В кінці тесту формується протокол тестування, його в форматі pdf  присилаєм на пошту.
nobondarenko2012@gmail.com
Якщо проходимо тест онлайн -результати тестування приходять вчителю автоматично.
Тест №3 Кількісний склад розчину_________________онлайн версія
Тест  № 4 Кисень отримання онлайн на повторення навчального матеріалу, результати приходять мені автоматично.
Тест №5 Індикатори.Приготування розчинів.-----------------онлайн версія
Творче завдання.№1. Виготовити побутовий індикатор, приготувати по 50 грам розчинів питної соди та лимонної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 6%. Як зміниться колір індикатора в приготованих розчинах? Результати експерименту оформити у вигляді постерів за зразком.
Зразок постеру.
Посилання на сервіс для створення постерів https://jamboard.google.com/
Творче завдання№2  постер "Очищення води в домашніх умовах"
Творче завдання №3. Розрахувати водний слід своєї родини. Та власні потреби у питній воді.
Підготуватися до тематичного оцінювання.
та письмового виконання у випадку не проходження  контрольного тесту
  УВАГА!!! Тест активується тільки по команді вчителя у вказаний час.

Д/з повторити Основні хімічні поняття
Д/з повторити Оксиген, кисень. оксиди, горіння
Д/з підготуватися до контрольної роботи

четвер, 19 березня 2020 р.

Вітаю відвідувачів . Якщо ви хочете опрацювати цю тему, вам необхідно
 (за програмою )ознайомитись з теоретичним матеріалом ,преглянути відео, таблиці та скласти  опорно-логічні схеми або конспекти в зошиті.
Оформити лабораторні дослідження переглянувши відео експериментів, або виконавши їх за відеоінструкцією.
Після кожного розділу є тренувальні тести. В кінці вивчення теми підсумковий оцінювальний тест.( в присутності вчителя) Ділись своїми досягненнями з вчителем (присилай протоколи тестування).Задавай запитання. Онлайн консультації за розкладом на сайті ліцею. Успіхів.

неділя, 22 травня 2016 р.

10
Тема 3. Вода
     Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.
     Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
     Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.
     Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.
     Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.
Учень:
   називає склад молекули води;
   наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ;
   описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;
   розрізняє розчинник і розчинену речовину;
   обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;
   складає рівняння реакцій води з   кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;  
   обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;
   виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;
   розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;
   оцінює роль води  в життєдіяльності організмів;
   висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;
   використовує набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля.

Розрахункові задачі:
3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
Демонстрації:
16. Виготовлення розчинів.
17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  
18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  
Лабораторні досліди:
5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.
6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.
Домашній експеримент:
4. Виготовлення водного розчину кухонної солі.
5. Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру